fbpx
Пароль відправлено на ваш E-mail.

Етичний Кодекс

Мета і межі політики

Мета цього документу полягає в інформуванні всіх учасників організації про важливість ділової етики і зобов’язання компанії її дотримуватись.

Ця політика поширюється на всіх членів, співробітників, незалежних підрядників та волонтерів компанії, які з цього моменту вважаються “Пов’язаними сторонами”.


Обов’язки

Головний директор є відповідальним за етику, реалізацію політики Gwara Media в полі ділової етики, включаючи забезпечення інформації та освіти Пов’язаним сторонам. Головний директор також може уповноважувати контролювати правила етики компанії не більше ніж двом відповідальним працівникам компанії.

Співробітники є відданими ідеї запобігання неетичної або протиправної поведінки від виникнення і запровадження корегуючих та адміністративних заходів стосовно тих, хто займається або дозволяє таку поведінку, що зазвичай відбувається через недостатній догляд або невиконання постанов коли про це стає відомо.

Працівники мають погодити пов’язані з регулюванням зобов’язання, таким чином підтверджуючи той факт, що вони були ознайомлені зі своїми обов’язками згідно з Політикою Ділової Етики.


Чому етика?

Життя було б легшим, якби всі рішення можна було б звести до простого вибору: Так або Ні. Добре чи погано. Правильно чи неправильно.

Але вирішувати проблеми, з якими ви стикаєтесь на роботі може бути не так просто в складних, вельми конкурентоспроможних галузях. Наш світ повний етичних дилем і Політика Ділової Етики дає нам основу для виявлення та усунення таких ситуацій в нашій компанії.


Позитивний вплив для розвитку креативної та інноваційної екосистеми

Ця діяльність дозволяє Gwara Media підтримувати репутацію, залучати та утримувати важливих співробітників та відповідати високим вимогам наших клієнтів, партнерів і товариства. Крім того, політика етики дає нам конкурентну перевагу.


Культурний код

З того часу, як Gwara Media поставила завдання поширювати і розвивати ринок аудіокниг, ми прийняли рішення для себе, встановити умовні межі щодо інформаційного змісту. Обсяг контенту українською не може бути меншим ніж 60%, близько 20% англійською та 20% іншими мовами.

Також ми хотіли б наголосити на пануванні російської мови в нашому регіоні, і тому зазначити відмежування від неї. Місією Gwara Media є розвиток і модернізація українського ринку аудіо, розважальних та культурних послуг, тож існує багато простору для підприємців російського культурного простору працювати зі своїм ринком в величній країні неподалік.


Глобалізація проти локальної культури

Глобалізація виробництва і розподілу товарів і послуг є позитивною подією для багатьох людей в тому, що він пропонує їм доступ до продуктів, які вони інакше не могли б мати. Тим не менш, деякі з них стурбовані тим, що зміни, викликані глобалізацією, будуть загрожувати життєздатності місцевого виробництва продуктів/сервісів і людей, які їх виробляють.

Глобалізація, звичайно, робить більше, ніж просто збільшує доступність іноземного виробництва споживчих товарів і посилена конкуренція з традиційними виробниками. Це також збільшує міжнародну торгівлю культурних продуктів і послуг, таких як фільми, музику та публікацій. Розширення торгівлі продуктами культури зростає експозицію всіх товариств іноземним культурам. І дія іноземних культурних товарів часто призводить до змін у місцевих культурах, цінностях і традиціях. Хоча немає єдиної думки про наслідки глобалізації на національні культури, багато людей вважають, що вплив народний іноземної культури може підірвати свою культурну самобутність, але не ми. Ми очікуємо, розумно використовувана глобалізація, збагатить та модернізує локальну культуру і підсилить інші культури тут. Як інновації знаходяться на перетині різних предметних областей, так і величезна цінність знаходиться на перетині різних культурних прошарків.


Традиціоналізм та інноваційність

Традиціоналізм — це старий спосіб робити щось і це є протилежність інноваціям. Люди роблять речі традиційно, тому що вони не хочуть щось змінити. Ми вважаємо, що в сфері послуг адіокниг ми повинні модернізувати наш підхід до книжкових сервісів і шукати шляхи передачі позитивного досвіду, використовуючи нові способи це робити. Спроби і невдачі високо цінуються в нашій команді.

Закликаємо вас робити речі якнайбільш творчо, ефективно та різно, тому що якщо ми хочемо бути відміченими, нам треба виразити себе. Намагаємось культивувати неприйняття до слабких ідей.

Інноваційність базується на нашій корпоративній культурі. Інновації та корпоративна культура пов’язані між собою.

Наша ціль — створити атмосферу свого розвитку і щастя, не проводячи часу в тому, що не подобається, але сягати розвитку Gwara Media. Як еталон, який необхідно покращити і перевинайти, ми орієнтуємось на культуру Netflix.


Подорожі, мобільність та це модне слово lifestyle.

Наша ціль — максимальна реалізація талантів учасників організації, а створення медійної, базованої на уяві, технологічної продукції можливе лише за умов свободи, наснаги та смаку до життя.

Мобільність та участь в різноманітних конференціях, обмінах досвідах, дослідження явищ світового рівня є нашим стратегічним інструментом розвитку.

Розвиток смаку через пізнання різноманітності, дослідження стилів, підходів та можливостей, іноземні мови та транскордонне співробітництво є основою розвитку.


Обов’язки і відповідальність

Співробітники Gwara Media несуть відповідальність за слідкування за тим, що жоден з видів діяльності компанії не порушує законодавчі та нормативні вимоги, і дотримуються стандартам етичних норм ділової поведінки, оскільки такі акти можуть бути причиною дисциплінарних стягнень, які, в свою чергу, можуть призвести до звільнення.

Якщо працівник вважає, що стандарти та лінії поведінки Політики не виконуються правильно, ця проблема повинна бути оприлюднена. Відповідно до цього, ми забезпечуємо умови, за яких будь-який співробітник може висловити свою думку, не турбуючись про будь-які каральні дії у відповідь. Оскільки стратегія компанії полягає в розробці змісту з ідеєю, провід продукту є дуже важливим в компанії.

Примітка: простий спосіб: якщо щось здається неправильним, або забирає у вас більше часу на роздуми, закликаємо в першу чергу шукати поради.

В зв’язку з записом аудіокниг, які можуть слухатись дітьми і неуважність може пропустити негативне слово в звуковий ряд, лайка не вітається під час діяльності.


Дотримання законів, правил і норм

Всі учасники зобов’язані слідувати і дотримуватись місцевих законів, правил і норм країни, в якій вони працюють.


Конфлікт інтересів

Gwara Медіа вірить у лояльность, мотивацію, професіоналізм і почуття відповідальності своїх працівників. Компанія очікує, що вони будуть відповідати найвищим стандартам чесності та уникати ситуацій, які викликають або можуть викликати конфлікт особистих інтересів або інтересів компанії.

Для забезпечення дотримання правил компанії, співробітники зобов’язані повідомляти інформацію, яка зарадить кожній можливості виконання таких норм у своїй повсякденній діяльності або будь-яких справах..

Очікується, що співробітники будуть обговорювати з керівниками всі можливі ситуації, що викликають конфлікт інтересів у заздалегідь.


Боротьба з корупцією та хабарництвом

Відповідно до нашої політики, співробітники повинні дотримуватись всіх відповідних законів, спрямованих на контроль хабарництва в країні, де Gwara Медіа працює.


Стимулювання інтелектуальної власності

Так як ми працюємо в українському правовому полі і створюємо цифрову та культурну цінність, ми також повинні приносити користь на суспільству і клієнтам, а також виховувати культуру споживання, стимулювання і розподілу інтелектуальної власності.


Конфіденційна інформація

Інформація компанії (передана електронною поштою, звичайною поштою, інструкції, угоди, контракти, і т.і). Вся інформація сказана або написана, документи і звіти, одержувані працівниками під час роботи в компанії, повинна бути розглянута ними як суворо конфіденційна. Це інформація компанії, яка не повинна бути розкрита поза межами або навіть в самій компанії, якщо немає причин для цього. Так само, будь-яка інформація, отримана від клієнта не підлягає розголошенню за межами компанії або навіть працівникам компанії, до яких ця інформація не має відношення.

Короче кажучи, ніхто не має права розголошувати таємницю компанії (комерційну чи іншу), будь-яку конфіденційну або особисту інформації, до якої він або вона має доступ. Це зобов’язання изалишається в силі після звільнення будь-якого співробітника.


Вживання наркотиків і алкоголю

Компанія забороняє: використання, зберігання, розповсюдження, придбання або продаж речовин, які контролюються (у тому числі, без обмежень, заборонених наркотиків, так само як і ліки, що відпускаються за рецептом, але отримані або використані без офіційного дозволу, або інші незаконні речовини і препарати) на території компанії під час виконання обов’язків або під час експлуатації обладнання компанії; куріння на території компанії; несанкціоноване вживання алкоголю на території компанії під час виконання обов’язків або під час експлуатації обладнання компанії. Алкоголь, однак, може бути використаний в обмежених кількостях в тих випадках, коли це допускається обставинами або місцевими звичаями, за умови, що після вживання алкоголю не відбудеться експлуатація обладнання, водіння автомобіля або які-небудь інші операції, які не можна використовувати після вживання алкоголю. Забороняється вживати алкоголь або підбурювати інших, вживати його, адже це представило б особу, компанію або будь-якого з ділових партнерів в поганому світлі.


Репутація компанії

Кожен співробітник зобов’язаний захищати репутацію компанії і бути готовим визнати будь-яку ситуацію, яка становить потенційну загрозу для компанії в етичному плані.

Багато хто з вас є зареєстрованими в соціальних мережах (Facebook, Vkontakte, Одноклассники, тощо), блогах (LiveJournal, LiveInternet, тощо) або мікроблогах (Twitter, наприклад). Якщо ви берете участь в обговоренні послуг компанії “Gwara Media”, будь ласка, зверніть увагу на наступні рекомендації:

Рекомендується писати тільки про те, в чому ви впевнені; нічого, що є вашою власною думкою, а не позицією роботодавця (якщо це не специфічне питання, наприклад, про властивості продукту або послуги та іншу інформацію про компанію в якій ви на 100 відсотків упевнені).

Якщо ви хочете щось сказати про компанію, переконайтеся, що компанія вже оголосила це офіційно, і ця інформація не є конфіденційною. Суворо заборонено розголошувати конфіденційну інформацію про компанію, інформацію, призначену для внутрішнього використання.

Ви повинні утримуватись від компрометації і “Gwara Media”, і конкурентних компаній .

Якщо у вас виникли питання, що стосуються діяльності компанії представника ЗМІ (користувач, який представився як співробітник прес-служби), через свій блог або соціальну мережу мікроблогів, ви повинні перенаправити їх до співробітників прес-служби “Gwara Media”. Будь ласка, не відповідайте їм самі.

Рекомендується бути особливо обережним при обговоренні релігії або тем, пов’язаних з політикою, якщо ви представлені співробітником компанії. Не дозволяйте собі непристойності, образи і дискримінацію за ознакою раси, релігії, статі, національності і т.і.

Пам’ятайте, що ви не можете контролювати поширення інформації, яку ви розміщуєте на Інтернет. Ви не можете видалити все, що ви завантажили.

Для всіх демократичних спілкувань в інтернеті не рекомендується критикувати свого роботодавця або послуги компанії. Якщо у вас є які-небудь претензії і запитання до вашого роботодавця, більш ефективно впоратися з цим на роботі, а не в соціальних мережах.


Охорона корпоративних активів

Учасники зобов’язані охороняти майно компанії, в тому числі його фізичну власність та обладнання, записи, інформацію про клієнтів, відмітний знак компанії, виробничі таємниці та іншу інтелектуальну власність. Активи компанії повинні використовуватися тільки для ведення діяльності компанії. Без спеціального дозволу, ні учасник, ні член сім’ї, ні інсайдерська компанія не має брати, позичити, продавати, пошкоджувати або розпоряджатися майном компанії або використовувати чи дозволяти іншим використовувати власність компанії для будь-яких цілей, не пов’язаних з діяльністю компанії.


P.S. Існування етичного кодексу це не наші забаганки, а розуміння складності креативних процесів і ступенів розвитку продуктового дизайну, що твердить, що чим складніша економіка, продукти та дизайни, тим важливіша етика і культура комунікації для реалізації таких проектів.

Connect Deeper

Якщо ця стаття викликала у вас думки або зацікавила вас, підпишіться на нас у Facebook або напишіть туди, слідкуйте за нами, щоб отримувати найсвіжіший аудіокнижний та культурний продукт на Gwara Media

If you resonated this Article, please subscribe us on Facebook or write to, follow us to get latest updates as a fresh audiobook and cultural content via Gwara Media.

Ми оновлюємось і незабаром всі нові матеріали будуть виходити на новому сайті gwaramedia.com